Doenwenu.nl Rules

Regels m.b.t. gedragsregels Doenwenu.nl

Wanneer we met zijn allen ervoor zorgen dat we ons gedragen, hoeven we hier geen ellenlange pagina's aan regels neer te typen.
Ten eerste leest niemand ze, ten tweede ben ik (Admin) gewoon lui.
  • Gedraag je
  • Scheld niet
  • Plaats geen links naar porno of warez
  • Respecteer elkaar
  • Help elkaar
  • Een wees vrolijk :'(